Honda Việt Nam chính thức áp dụng mức giá mới cho Honda City từ ngày 03/01/2018
03/01/2018

Honda Việt Nam chính thức áp dụng mức giá mới cho Honda City từ ngày 03/01/2018

Từ ngày 03/01/2018, HVN chính thức công bố mức giá bán lẻ mới hấp dẫn cho 2 phiên bản City 1.5 và City 1.5 TOP.
Chi tiết