EN

Honda Ôtô Hà Hường ủng hộ Công tác phòng chống dịch COVID-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Cũng như thực hiện Kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La và thành phố Sơn La về phát động hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh và thành phố Sơn La. Honda Ôtô Hà Hường cũng mong muốn đóng góp một phần nào đó chung tay chia sẻ vì cộng đồng, ủng hộ cho Công tác phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID -19 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

0212 3757 668